Επισκευή Alfa laval EPC-50 repair

Επισκευή Alfa Laval EPC-50 repair and test

Η Nextstep προσφέρει πιστοποιημένη και 100% αξιόπιστη επισκευή σε Alfa Laval EPC-50 OP repair Board με 12μηνη εγγύηση επισκευής.

Έπειτα από εκατοντάδες επιτυχημένες επισκευές Alfa Laval EPC-50 στο παρελθόν, η NextStep είναι η μοναδική που εγγυάται ότι η Alfa Laval EPC50 θα είναι 100% λειτουργική και αυτό διότι επαληθεύεται και η επικοινωνία της Alfa Laval EPC-50 OP με την Alfa Laval EPC-50 IO board. Συνεπώς η επισκευή της Alfa Laval EPC-50 OP repair είναι απολύτως εγγυημένη.

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας, ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή της Alfa laval EPC-50 OP repair είναι 2 εργάσιμες ημέρες.

Προσφέρουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες επισκευής σε όλα τα ηλεκτρονικά ναυτιλίας, αξιόπιστα, γρήγορα και οικονομικά!

Η NextStep Labs επισκευάζει με εγγύηση, κάθε είδους ναυτιλιακή συσκευή, με τον καλύτερο εξοπλισμό στην Ελλάδα!

 

Επισκευή Alfa Laval EPC-50 repair
Επιβεβαίωση επικοινωνίας με την Alfa Laval EPC-50 IO board. Η κάρτα δεν εμφανίζει WAIT κάτι το οποίο από μόνο του δεν επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί σωστά.

Επισκευή Alfa Laval EPC-50 repair
Επιβεβαίωση επικοινωνίας με την Alfa Laval EPC-50 IO board, η κάρτα εμφανίζει Run installation program… το οποίο σημαίνει ότι επικοινωνεί με την IO board.